Fuar Turizm |
 Fuarı Sosyal Ortamlarda Paylaşabilirsiniz.
PAX Prime
  31.08 - 03.09 / Amerika Birleşik Devletleri - Seattle
 
Fuarın Yapıldığı Ülke


Amerika Birleşik Devletleri

 

 

United States of America   Slogan:  de facto) Milliyet  - Başkan Barack Hussein Obama  - Başyargıç John Roberts Kuruluş  - 3 Eylül 1783 ABD Anayasasınınkabulü 6.76 Nüfus  -  sayımı   15,04 trilyon $ [1] GSYİH (düşük)  - Toplam m/d/yy Trafik akışı federal bölgeden oluşan bir anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu ( ve ülkenin federal bölgesi olanBüyük Okyanus ve Amerikalı veya Amerikan denir.[2]

Kanada, güneyinde ise Alaska eyaleti, kıtanın kuzeybatısında bulunarak doğusunda Kanada ve batısında Hawaii eyaleti, Büyük Okyanus'un ortasında bulunan bir Karayipler ve Büyük Okyanus'ta bulunan birçok [3]

Teksas bu bakımdan ikinci sırada gelmektedir.[4]

 [

 • 2 İklim
 • 4 Hükûmet
  • 7 Din
  • 9 Ayrıca bakınız
  • 11 Dış bağlantılar
\"\\"Bayrak\\"\" Bayrak Arma

[18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu 

sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, [6] Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Fransa ve Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir.

[

 

New York

Fransız Devrimi'nin de öncüsü olmuştur.Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan halkları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır.

 

Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan AlmanyaJaponya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldılar. Doğu Bloğu'nun (Vietnam Savaşıolmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında  ardında Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan 11 Eylül 2001 Saldırıları'na sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında İklim değiştir]

iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimine tesir etmesini önlediklerinden, bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen, okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alırlar. Batı taraflarında ise yağış daha azdır.

Atlas Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısmı nispeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Meksika Körfezi'ne bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Yönetim biçimi değiştir]

eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükümetin merkezi, District of Columbia'dır. Hükûmet değiştir]

Ana madde: 
Amerika'da hükümet, halk hükümetidir; halk tarafından kurulur. Anayasa, hükümetin yetkilerini üçe ayırmıştır: Başında başkan olan yürütme, Eyalet hükümetlerinde de, sistem, federal hükümet sisteminin hemen hemen aynısıdır.Genelde ülke yönetiminde hep Cumhuriyetçiler üstündür.1993-2001 yılları arasında Demokratlar hem Temsilciler meclisinde hem de Beyaz Sarayda üstünlük kurdular.2001 ve 2004 seçimlerinde kazanan cumhuriyetçiler oldu. 2004 Seçimlerinde sonuçlar şöyleydi; Cumhuriyetçiler: 232,Demokratlar: 202, Bağımsız: 1. 2006 Seçimlerinde ise çoğunluk Demokratlardaydı; Demokratlarlar: 232,Cumhuriyetçiler: 202. T.Meclisi başkanlığına Demokrat Nancy Pelosi Seçildi.

FBI diye bilinen Federal Soruşturma Bürosu; eyalet sınırlarını geçen suçluları, federal kanunlara aykırı hareket edenleri araştırır ve takip eder.Federal hükümet değiştir]

[kaynak belirtilmeli]

Andrew Jackson dır. Ancak 1974'te başkan Yasama kolu olan Temsilciler Meclisi'nden meydana gelir. Senatörler 6 yıl, Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl için seçilirler. Senatör ve Temsilciler aday olmak istedikleri sürece tekrar seçilebilirler.

Temsilciler Meclisinin 435 üyesi vardır. Her eyalet, kendi nüfus oranına göre belli sayıda üyeye sahiptir. Eyaletler aşağı-yukarı eşit nüfuslu seçim bölgelerine ayrılır ve her bölgenin seçmenleri Kongre ye bir temsilci üye seçerler. Bir üyenin en az yirmi beş yaşında ve en az yedi yıllık Amerikan vatandaşı olması gerekir.

Dış ilişkiler değiştir]

Amerika, Birleşmiş Milletler'in Anayasası uyarınca kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO), Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS) gibi bölge savunma gruplarına ve barış ile gelişmeyi destekleyen diğer kuruluşlara da katılmıştır.

[

Çin ve Göçler değiştir]

Günümüz ABD'sinde yaşayan siyahiler (1870-1920 yılları arası 2.göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir, fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara (İtalyanlar, Yunanlılar, Gürcüler, Ermeniler, Ruslar, Lehler, Avusturya-Macaristan, Sırplar) ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yıllında nufus 60 milyona yaklaşmıştır. (1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 siyahi Afrika, %3 Hispanik (latin Amerikalı), dini olarak ise %74 protestan, %20 katolik, %3 Musevi, %2 ortodoks, %1 budist) ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon,2005'de 300 milyona ulaşmıştır.

2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır. Nüfusun çoğunluğu (%65) beyaz ve Avrupalı, %15'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12'si siyahi Afrika, %4'ü Asya kökenli, %3 Yahudi, %1'i Amerikan Yerlisi'dir.

[

  Yüzde Ateizm    Budizm    Hinduizm    Diğer    Din olarak ise Amerika Birleşik Devletlerinde toplam; %60 katolik, %5 ortodoks, %3budist, %1.7 Hindu yaşar.

[

 • Virgin Adaları Danimarka'dan satın alınmıştır. Adanın yüz bin nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup, valilerini ve tek yasama organı olan senatoyu kendileri seçerler. Virgin Adaları'nda 346 kilometrekare yer tutan elli küçük ada vardır. 
  \"\\"\\"\"
  • Amerika Birleşik Devletleri'nin idari bölümleri
  • Nüfuslarına göre ABD şehirleri listesi
  •  


Para Birimi : Dolar© 2012 Fuar Turizm Dış. Tic. Ltd. Şti Tüm Hakları Saklıdır ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | FUARLAR | ÇİN FUARLARI | FUAR REHBERİ | BİLET | VİZE BİLGİLERİ | OTEL | İLETİŞİM
Fuar Turizm DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Kurtuluş Cad. Köşe Apt. No 1 Kat:3 Daire:5
Osmanbey / Sisli / Istanbul - TR
Tel: +90 212 230 9193 pbx | Fax: +90 212 230 9195
info@fuartour.com